Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Częstochowie
- brak danych - 1921-1935
- brak danych - 1921 - 1935
- brak danych - tak
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia polski
inwentarz książkowy Yes inwentarz Nr 179
Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu w Częstochowie został utworzony w 1919 roku na podstawie ustawy z dnia 28.06.1919 roku o ochronie lokatorów (Dz.U. R.P. Nr 52, poz. 335). Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza powoływał, na wniosek prezydenta Częstochowy, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie, a od 1922 roku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Do składu orzekającego wchodziło 16 ławników, wyłonionych w równych częściach spośród kandydatów proponowanych przez Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości miasta Częstochowy i Stowarzyszenie Lokatorów miasta Częstochowy. Ich listę zgłoszoną Zarządowi Miejskiemu ostatecznie zatwierdzał prezes właściwego sądu. Do kompetencji urzędu należało rozstrzyganie sporów pomiędzy lokatorami, a właścicielami o wysokość czynszów i eksmisję, Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu w Częstochowie zlikwidowany został na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.02.1936 roku o likwidacji urzędów rozjemczych do spraw najmu. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem sprawy nie zakończone miały zostać przekazane celem dalszego rozpatrzenia właściwym sądom. Akta spraw zakończonych przejął Zarząd Miejski w Częstochowie. Akta spraw z lat 1921 - 1935, sygn. 1 - 65, w tym: akta dotyczące ustalenia czynszu i innych świadczeń związanych z najmem lokali oraz dotyczące eksmisjii z lokali;
Skorowidz spraw z lat 1925 - 1935, sygn. 66.
Wstęp i inwentarz sporządził Robert Sikorski (1998).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
8/9/0/-/1 Akta w sprawie Stefana Usakiewicza przeciwko Zofii Rudlickiej o ustalenie czynszu komorniczego 1921 0
8/9/0/-/2 Akta w sprawie Zofii Rudlickiej przeciwko Stefanowi Usakiewiczowi i innym o eksmisję 1921 0
8/9/0/-/3 Akta w sprawie Adama Piechockiego przeciwko Michałowi Chwila o marek 300 i eksmisję 1921 0
8/9/0/-/4 Akta w sprawie E. Hornowskiej przeciwko Pawłowi Skórce o ustalenie czynszu 1922 0
8/9/0/-/5 Akta w sprawie Józefa Chmurskiego przeciwko Aleksandrowi Nowakowskiemu o eksmisję 1922 0
8/9/0/-/6 Akta w sprawie Walentego Radeckiego przeciwko Elżbiecie Brzozowskiej i innym o zezwolenie na odstąpienie praw najmu 1922 0
8/9/0/-/7 Akta w sprawie Komisarza Ziemskiego w Częstochowie przeciwko Helenie Siennickiej o ustalenie czynszu i świadczeń 1922 0
8/9/0/-/8 Akta w sprawie kierownictwa Rejonu Inżynieryjno - Saperskiego w Częstochowie przeciwko Józefowi Ficenesowi o ustalenie czynszu z placu 1922-1923 0
8/9/0/-/9 Akta w sprawie kierownictwa Rejonu Inżynieryjno - Saperskiego przeciwko Esterze Lerner o ustalenie czynszu i świadczeń 1922-1923 0
8/9/0/-/10 Akta w sprawie kierownictwa Rejonu Inżynieryjno - Saperskiego przeciwko Magistratowi miasta Częstochowy o ustalenie czynszu za dzierżawę koszar Zawady 1923 0
8/9/0/-/11 Akta w sprawie Sądu Pokoju II okręgu w Częstochowie przeciwko Julianowi Pleskaczyńskiemu o ustalenie świadczeń 1923 0
8/9/0/-/12 Akta w sprawie Sądu Pokoju I okręgu w Częstochowie przeciwko Leonowi Unglikowi o ustalenie świadczeń 1923 0
8/9/0/-/13 Akta w sprawie Sędziego Śledczego Michalskiego przeciwko Esterze Lerner o ustalenie czynszu i świadczeń 1923 0
8/9/0/-/14 Akta w sprawie Sędziego Wojskowego Plucińskiego przeciwko Esterze Lerner o ustalenie czynszu i świadczeń 1923 0
8/9/0/-/15 Akta w sprawie Inspektora Szkolnego okręgu Częstochowskiego przeciwko Janklowi Enzlowi o ustalenie komornego i świadczeń 1923 0
1 2 3 4 5

Amount of archival material

66

66

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -