^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Notatki uniwersyteckie Jana Zamoyskiego

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
dokumentacja aktowa MPK/A/5
- brak danych -
1817

1817 - 1817
polski
francuski
Dotyczą historii Grecji, Polski, historii literatury polskiej i gramatyki. Pisane w czasie studiów przez Jana Zamoyskiego w Genewie 1817 r.
- brak danych - - brak danych -
poszyt rękopis
dobry
- brak danych - 38
385x255 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -