Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Brzesko-Legnicko-Wołowskie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1290 - 1820
Fürstenthums Brieg-Liegnitz-Wohlau 1290 - 1820
Rep 3 tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes niemieckie repertorium
Księstwo Brzeskie istniało od 1311 do 1740 r. Założycielem był Bolesław III Rozrzutny. Od 1329 r. księstwo zależne było od Korony Czeskiej. Od samego początku losy księstwa związane były z legnicką linią Piastów śląskich. Księstwo Legnickie powstało w 1248 r. i zostało wydzielone najstarszemu synowi Henryka II Pobożnego, księciu Bolesławowi II Rogatce. Od 1329 r. zostało zhołdowane Koronie Czeskiej. Podobnie, jak Księstwo Brzeskie, związane było z jedną linią Piastów śląskich, synów i potomków Bolesława II.
Po śmierci Jerzego Wilhelma, ostatniego z przedstawicieli tej linii, w 1675 r. księstwo legnickie rozpadło się na trzy części, wtedy też powstało Księstwo Wołowskie. W tej postaci te organizmy przetrwały do 1740 r., kiedy to po zwycięstwie Fryderyka II Wielkiego, króla Prus, Śląsk znalazł się w granicach państwa pruskiego.
1. Dokumenty księstw brzeskiego, legnickiego i wołowskiego /1338-1830/
Książęta i ich rodziny, stosunek książąt do Korony Czeskiej, sprawy finansowe, stosunki graniczne z Królestwem Polskim, regalia,
domeny, sprawy lenne, stany księstwa, ustrój administracyjno-sądowy, militaria.
2. Dokumenty dotyczące poszczególnych miejscowości w księstwie brzeskim /1318-1820/
Przywileje, orzeczenia w sporach, kupno-sprzedaż, nadania i potwierdzenia posiadania dóbr, sprawy spadkowe.
3. Dokumenty dotyczące poszczególnych miejscowości w księstwie legnickim /1320-1795/
Zawartość j.w.
4. Dokumenty dotyczące poszczególnych miejscowości w księstwie wołowskim /1290-1778/
Zawartość j.w.
W dniu 22.V.1980r. Rewindykowano z NRD 1141 dokumentów

Amount of archival material

1191

1191

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -