Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Notariusz Maier Ludwik (pow. pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie
- brak danych - 1866 - 1891
- brak danych - 1866 - 1891
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Notariusze w Prusach wchodzili w skład organizacji sądowej. Jurysdykcja każdego z nich rozciągała się na okręg sądu, przy którym byli ustanowieni. Pełnili oni nie tylko funkcję notariusza, ale również adwokata. Prawodawstwo pruskie uszczuplało kompetencje notariuszy na rzecz sądów (ustawa z dnia 11 lipca 1845 r.). W sferze ich działalności pozostawiono sporządzanie aktów pełnomocnictwa, umów dzierżawnych, opieki nad spadkami. Późniejsze ustawy z lat 1851, 1853, 1899 nie wprowadziły istotniejszych zmian. Ujednoliciły jedynie przepisy w zakresie czynności wykonywanych przez notariuszy. Zespół zawiera akta notarialne oraz repertoria. Księgi ułożono w układzie rzeczowo-chronologicznym. Za aktami notarialnymi umieszczone zostały repertoria.
Akta notarialne - sygn. 1 - 82; z lat 1866 - 1891.
Repertoria - sygn. 83 - 92; z lat 1866 - 1891.
- brak danych -

Amount of archival material

92

92

0

2.60

2.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -