^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez Wojew.Komisję Lokalową w sprawie przejęcia budynku od jednostki wojskowej na korzyść TBS

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni
dokumentacja aktowa 15
- brak danych -
1947-1949

1947 - 1949
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -