^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Instrukcje i pisma okólne Zarz. Gł.

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1946-1949

1946 - 1949
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -