Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Wojewódzki z siedzibą w Sopocie

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni
- brak danych - 1946-1951
- brak danych - 1946 - 1951
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - nauka i oświata polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Towarzystwo Burs i Stypendiów (TBS) zostało powołane 15.06.1946 r. w Warszawie. Zasadniczym celem Towarzystwa była pomoc dla uczącej się i studiującej młodzieży. W obrębie województwa gdańskiego został powołany Oddział Wojewódzki z siedzibą w Sopocie (09.09.1946 r.). Jeszcze w tym samym roku i w latach następnych zostały zorganizowane powiatowe koła TBS we wszystkich powiatach województwa, a w większych miastach koła miejskie. Działalność finansowa opierała się na dotacjach państwowych oraz dobrowolnych składkach pieniężnych i ofiarach społeczeństwa. 12.12.1951 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozwiązania TBS. Zarząd Główny TBS w Warszawie (1946-1950): zarządzenia, okólniki, nr 1-13;
Zarząd Wojewódzki TBS w Gdańsku (1946-1951): okólniki i instrukcje, sprawozdania i protokóły z walnych zjazdów, protokoły z lustracji burs, nr 14-22;
Oddziały Powiatowe: Gdańsk, Elbląg, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Ostaszewo, Sopot, Starogard Gdański, Sztum, Tczew, Wejherowo (1946-1951) nr 23-121;
Korespondencja, karty personalne stypendystów, ksiązka protokołów zarządu Oddziału w Malborku (1947-1950), nr 122-126.
APG 1211
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
93/9/0/-/90 Działalność ośrodków Rolnych TBS w powiecie 1948-1949 0
93/9/0/-/4 Instrukcje i pisma okólne Zarz. Gł. 1946-1949 0
93/9/0/-/124 Karty personalne stypendystów : Elbląg, Gdynia 1948-1950 0
93/9/0/-/123 Karty personalne stypendystów: Elbląg, Gdynia, Kartuzy, Starogard, Tczew 1947-1950 0
93/9/0/-/69 Karty personalne stypendystów TBS Zarz. Wojew. 1947-1948 0
93/9/0/-/54 Karty personalne stypendysty 1949-1950 0
93/9/0/-/125 Karty pesrsonalne stypendystow, skrypty dłużne szkód zawodowych, rolniczych, artystycznych, ogólnokształących 1948-1950 0
93/9/0/-/105 Koło TBS Janowo pow. Tczew-Wieś rozliczenia finansowe 1948-1948 0
93/9/0/-/122 Korespondencja urzędowa Gdańskiego Urzędu Odbudowy z Ministerstwem Odbudowy 1947-1949 0
93/9/0/-/57 Korespondencja urzędowa między Oddziałem Powiat. i Wojew. TBS oraz protokoły zebrań zwyczajnego i walnego 1948-1951 0
93/9/0/-/46 Korespondencja urzędowa między Oddziałem Wojewódzkim w Sopocie a Oddziałem Powiatowym w Kartuzach 1949-1950 0
93/9/0/-/51 Korespondencja urzędowa Oddziału Wojew. Gdańsk z Oddziałem Powiat. W Lęborku 1947-1948 0
93/9/0/-/93 Korespondencja urzędowa w obrębie powiatu 1948-1950 0
93/9/0/-/120 Korespondencja urzędowa Zarządu Gł. TBS w Tczewie i z Bankiem Inwestycyjnym w Gdańsku 1950-1951 0
93/9/0/-/70 Korespondencja urzędowa Zarządu Gł. z Zarządem Oddziału Powiat. w Sopocie 1947-1948 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

126

126

0

1.24

1.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -