^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór pism rozmaitych Wydziału Wojskowego tyczących, w. XVI - XVIII

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1589

1589 - 1589
polski
Popis rot wojska koronnego pod Gliniany, Brzeżany i Trembowlą roku 1589.
- brak danych - - brak danych -
poszyt rękopis
dobry
- brak danych - 77
- brak danych - Tak
całkowicie A - 20496
poszyt, k. 77
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -