^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rejestry poborowe woj. mazowieckiego.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 41
- brak danych -
1512-1552

1512 - 1552
łaciński
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
1786 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 32754
ks. oprawna w skórę
Number of scans per page
1 2 3 4
...
28 29 30 31 32
...
57 58 59 60

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -