^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rejestry poborowe woj. podlaskiego.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 47
- brak danych -
1563-1594

1563 - 1594
polski
łaciński
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
- brak danych - 802
- brak danych - Tak
całkowicie 4129/32760
ks. oprawna w skórę, brak grzbietu
Number of scans per page
1 2 3 4
...
22 23 24 25 26
...
45 46 47 48

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -