^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Rekognicjarz poborowy woj. podlaskiego].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 41
- brak danych -
1581

1581 - 1581
polski
łaciński
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
destrukt
- brak danych - 162
- brak danych - Nie
- brak danych -
całkowicie 200706
księga, oprawa skórzana, k. 162
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -