Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego "PZL-Krotoszyn" w Krotoszynie

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1952-1999
- brak danych - 1952 - 1999
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł precyzyjny, elektroniczny polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Początki zakładu sięgają Krotoszyńskiej Fabryki Maszyn i Odlewni Żelaza założonej w 1877 r. Na jej bazie w 1945 r. utworzono Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych Stacja Krotoszyn, przekształcone w 1948 r. w Techniczną Obsługę Rolnictwa Przedsiębiorstwo Państwowe. Zarządzeniem Ministra Rolnictwa Reform Rolnych z 1 czerwca 1951 r. utworzono przedsiębiorstwo państwowe pn. Odlewnia Technicznej Obsługi Rolnictwa w Krotoszynie (od 1954 r. Krotoszyński Zakład Technicznej Obsługi Rolnictwa w Krotoszynie). W 1957 r. nastąpiła zmiana nazwy na Zakład Produkcyjny Mechanizacji Rolnictwa w Krotoszynie (zarządzenie nr 160 Ministra Rolnictwa z 31 maja tr.; znak: CZMR-E1-III-0/4/57), a w 1958 r. na Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego w Krotoszynie (zarządzenie nr 296 Ministra Przemysłu Ciężkiego z 29 września tr.). Z początkiem 1965 r. zakład podporządkowano Zjednoczeniu Przemysłu Lotniczego (zarządzenie nr 291 Ministra Przemysłu Ciężkiego z 29 grudnia 1964 r.). Przedmiotem działania była: produkcja tulei cylindrowych silników samochodowych, ciągnikowych i stacyjnych, odlewnia i obróbka mechaniczna jako wyrób gotowy do wyrobu finalnego i na części zamienne. W 1970 r. prze- kształcono go w Zakład Zamiejscowy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Kalisz” w Kaliszu, by rok później, 1 października, utworzyć Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „Delta-Krotoszyn” w Krotoszynie (zarządzenie nr 77/Org/71 Ministra Przemysłu Maszynowego z 9 września 1971 r.). Przedmiotem działania była produkcja: tulei cylindrowych, elementów rozrządu (gniazda zaworowe, prowadnice zaworowe, szklanki popychaczy), wkładek do tłoków typu „Alfin” i odlewów z żeliwa stopowego do produkcji części i zespołów specjalistycznych. W następnym roku nastąpiła zmiana nazwy na Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego „Delta-Krotoszyn” w Krotoszynie (zarządzenie nr 50/Org/72 Ministra Przemysłu Maszynowego z 19 kwietnia tr.). W 1975 r. we wszystkich przedsiębiorstwach należących do Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego i Silnikowego „PZL” wprowadzono do nazwy wspólny znak towarowy „PZL” (za- rządzenie nr 2/Org/75 Ministra Przemysłu Maszynowego z 24 stycznia 1975 r.). W 1979 r. zakład wyprodukował 1 745 660 tulei cylindrowych, 3 748 430 gniazd zaworowych 4 015 008 prowadnic zaworu, 403 321 wkładek tłokowych oraz 1 410 320 popychaczy szklankowych. 4 kwietnia 1991 r. wykreślono go z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Od czerwca 1999 r. należy do koncernu MAHLE. Sprawy organizacyjno-prawne, samorząd robotniczy, zarządzenia i instrukcje własne, plany operatywne i techniczno-ekonomiczne, sprawozdania GUS, analizy ekonomiczne, dokumentacja techniczno-kosztorysowa, księgi jakości, system zarządzania jakością. - brak danych -

Amount of archival material

202

0

0

2.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -