Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Jarocińskie Fabryki Mebli w Jarocinie

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1945-1994
- brak danych - 1945 - 1994
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - - polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Przedsiębiorstwo powstało w czasie okupacji hitlerowskiej jako Fabryka Mebli Braci Thoerner Spółka Jawna w Jarocinie produkująca meble i skrzynie do amunicji. 29 stycznia 1945 r. zarząd zakładu przejęło Starostwo Powiatowe w Jarocinie, a 12 września 1945 r. Zjednoczenie Przemysłu Drzewnego Okręgu Zachodniego w Poznaniu. Nazwa fabryki brzmiała wtedy Państwowy Zakład Przemysłu Drzewnego w Jarocinie. Od 1 stycznia 1949 r. funkcjonował, jako Zakład Nr 2, w Wielkopolskich Zakładach Przemysłu Drzewnego. Z dniem 1 stycznia 1952 r. zakład został przekształcony w samodzielną Jarocińską Fabrykę Mebli Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione w Jarocinie. W sierpniu 1962 r. zmieniono nazwę na Jarocińskie Fabryki Mebli, podległe Zjednoczeniu Przemysłu Meblarskiego w Poznaniu. W jej skład wchodziły zakłady w Jarocinie (początkowo jeden, potem dwa), Opatówku (od 1961), Kępnie (od 1968?) i Gostyniu (1968-1980).
Zakład produkował głównie meble, zarówno na rynek krajowy, jak i na eksport, głównie do Niemiec, Anglii, Norwegii, Szwecji i Francji. Szczególnie intensywnie zakład rozwijał się w II połowie lat 70. XX w., czego potwierdzeniem była budowa Fabryki Mebli Skrzyniowych w Jarocinie (Zakład Nr 2). W tym czasie zakład specjalizował się w meblach hotelowych, które trafiły m.in. do hoteli: Victoria i Europejski w Warszawie, Merkury w Poznaniu, Orbis Grand w Łodzi i Kasprowy w Zakopanem.
W 1994 r. przedsiębiorstwo włączono do Programu Powszechnej Prywatyzacji. Z początkiem następnego roku firma została sprywatyzowana i przekształcona w spółkę akcyjną pn. Jarocińskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna w Jarocinie.
1) Dokumentacja aktowa: zarządzenia wewnętrzne, sprawy organizacyjne, regulaminy i instrukcje, protokoły z kontroli, plany finansowe, sprawozdawczość, bilanse, analizy ekonomiczne, koszty produkcji, sprawy majątkowe, ewidencja pracowników (388 j.a.; 1945-1994).
2) Dokumentacja techniczna: projekty techniczne budowy i rozbudowy zakładów wchodzących w skład JFM oraz budynków mieszkalnych, projekty wynalazcze, dokumentacja technologiczna mebli (164 j.a.; 1956-1994).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/1418/0/-/1 Bilans za 1945,1946 1946-1947 0
11/1418/0/-/2 Sprawozdanie z zatrudnienia A-1 za 1946 1946-1947 0
11/1418/0/-/3 Roczne sprawozdanie zakładu za 1946 1946-1947 0
11/1418/0/-/4 Sprawozdanie przychodów i rozchodów paliwa, smarów i materiałów pędnych C-1 za 1946 1946-1947 0
11/1418/0/-/5 Sprawozdanie z obrotu energii C-2 za 1946 1946-1947 0
11/1418/0/-/6 Sprawozdanie z przychodu i rozchodu materiałów na produkcję wg ksiąg magazynowych B-3 za 1946 1946-1947 0
11/1418/0/-/7 Sprawozdanie z wartości wyrobów gotowych wg wykazu statystycznego wyrobów B-2 za 1946 1946 -1947 0
11/1418/0/-/8 Sprawozdanie z ilości produkcji wg wykazu statystycznego wyrobów B-1 za 1946 1946-1947 0
11/1418/0/-/9 Sprawozdanie z obciążenia zakładu w przeliczeniu na zł. z tytułu najmu pracy, nieobjęte formularzem A-3 za 1946 1946-1947 0
11/1418/0/-/10 Sprawozdanie z wypłat gotówkowych w zł. A-3 za 1946 1946-1947 0
11/1418/0/-/11 Sprawozdanie z obciążenia zakładu w przeliczeniu na zł. z tytułu najmu pracy w ramach Funduszu Socjalnego A-4 za 1947 1947-1948 0
11/1418/0/-/12 Sprawozdanie z wypłat gotówkowych w zł. w ramach Funduszu Socjalnego A-3 za 1947 1947-1948 0
11/1418/0/-/13 Sprawozdanie z przyjęcia i zwolnienia pracowników A-2 za 1946-1947 1947-1948 0
11/1418/0/-/14 Sprawozdanie z zatrudnienia A-3 za 1947 1947-1948 0
11/1418/0/-/15 Sprawozdanie z ilości produkcji wg wykazu statystycznego wyrobów B-1 za 1947 1947-1948 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 ... 34 35 36 37

Amount of archival material

552

0

0

7.20

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.