^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Plan dochodów i wydatków na 1991 oraz plan przewidywanego wykonania za rok 1990 - korespondencja z Ministerstwem Finansów wraz z załącznikami

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 748
- brak danych -
1990-1991

1990 - 1991
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -