^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rozliczenie długu wg rachunku symulacyjnego Grzegorza Żemka z VII-VIII.1991 dot. operacji własnych FOZZ za okres 15.III.1989-30.XII.1990 - zestawienia ręczne, wydruki komputerowe

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 1075
- brak danych -
1991

1991 - 1991
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -