^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Działania FOZZ w ramach Programu Wykupu Długu w zakresie redukcji i/lub wykupienia polskiego zadłużenia zagranicznego z przeznaczeniem na inwestycje - korespondencja, tom 3

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 1591
- brak danych -
1990

1990 - 1990
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -