^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przekształcenie spółki Centrofin w Wiedniu w spółkę akcyjną Centro Internationale Handelsbank AG w Wiedniu. Przystąpienie Banku Handlowego w Warszawie S.A. do spółki, zwiększenie udziału Banku Handlowego w spółce. Instrukcje, sprawozdania, notatki, korespondencja.

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 23/142
- brak danych -
1969-1975

1969 - 1975
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
251 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -