^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Działalność Centro Internationale Handelsbank AG w Wiedniu w latach 1985-1986. Sprawozdania.

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 23/173
- brak danych -
1986

1986 - 1986
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
68 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -