^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Negocjacje w sprawie kredytów udzielonych przez Mitteleuropäische Handelsbank A.G., objętych gwarancją Banku Handlowego w Warszawie S.A. firmom polskim. Notatki, korespondencja.

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 28/41
- brak danych -
1973-1974, 1978-1986

1973 - 1974
1978 - 1986
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
96 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -