Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Specjalny Sąd Karny w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1946
- brak danych - 1946 - 1946
- brak danych - nie
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

1

0

0

0.01

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -