Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1945-1947
- brak danych - 1945 - 1947
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - urzędy i sędziowie śledczy polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miejska Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie była specjalnym organem wymiaru sprawiedliwości powołanym dla zebrania materiałów i zbadania zbrodni niemieckich popełnionych w latach 1939-1944 na terenie miasta Lublina.
Komisja została powołana 12 lipca 1945 r. na zebraniu organizacyjnym w gmachu Zarządu Miejskiego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 78.
Komisja liczyła 12 osób. Przewodniczącym został prezydent Lublina Tadeusz Kadura (funkcję tą pełnili następnie kolejni prezydenci, Wacław Wodarski i Tadeusz Jarosz), zastępcą - Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie Czesław Szczepański. Pozostali członkowie reprezentowali różne warstwy społeczeństwa.
Organami wykonawczymi Komisji były sekcje: straceń i grobów, prasowa, badań zbrodni w obozach. Na posiedzeniu 23 stycznia 1946 r. powołana została podkomisja dla badania spraw Majdanka, prowadząca prace niezależnie do Komisji Miejskiej.
Prace dochodzeniowe prowadzone były przez zawodowych sędziów z zachowaniem procedur Kodeksu Postępowania Karnego. Na podstawie dekretu Krajowej Rady Narodowej z 10 listopada 1945 r. o Głównej Komisji i Okręgowych Komisjach Badania Zbrodni Niemieckich (Dz. U. Nr 51 poz. 293) czynnościom dochodzeniowym została nadana moc czynności sądowych, a protokółom sporządzanym przed Komisją - moc protokółów sądowych.
Komisja zakończyła prace z dniem 1 kwietnia 1947 r. Ostatnie posiedzenie Komisji poświęcone jej likwidacji odbyło się 28 maja 1947 r.
Materiały organizacyjne, 1945-1947, sygn. 1;
Protokóły zeznań świadków, skorowidz przesłuchiwanych, wykazy protokółów, 1945-1947, sygn. 2-14;
Wykaz i skorowidz przestępców wojennych, b.d., sygn. 15-16;
Fotografie, 1946, sygn. 17;
Ogólne, 1945-1947, sygn. 18-19;
Sprawy finansowe, 1945-1947, sygn. 20-21.
nr mikrofilmów: 114050-114070
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 21 0

Amount of archival material

21

21

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -