^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Proekt˝ Mečislava Mendelâ Pinkusa na postrojku nadstrojki 5-go ètaža na suŝestvuûŝem˝ kamennom˝ 4h˝ èt[ažnom] žilom˝ domě pod˝ No 8 po Zelenoj ul[ice] v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 14269
Projekt nadbudowy przez Mieczysława Mendla Pinkusa czwartego piętra na istniejącym, murowanym, trzypiętrowym domu mieszkalnym, przy ulicy Zielonej pod numerem 8 w mieście Łodzi
1912

1912 - 1912
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, protokół oględzin istniejących ścian, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Wólczańska 18, ul. Zielona 8-10
762/1912 10380
poszyt maszynopis rękopis
- brak danych -
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Pinkus, Mieczysław (Mendel) (kupiec)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Wólczańska 18
Łódź ul. Zielona 8-10

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -