^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ob˝ utverždenìi plana na otstrojku poslě požara Ivanom˝ Cimermanom˝ kamennoj 3h˝ ètažnoj s˝ trempelem˝ tkal´ni šerstânnyh˝ izdělìj pod˝ No 558a po Gluvnoj ulicě v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 2477
O zatwierdzeniu planu odbudowy po pożarze przez Jana Zimmermanna murowanej, dwupiętrowej, z poddaszem tkalni wyrobów wełnianych pod numerem 558a przy ulicy Głównej w mieście Łodzi
1892

1892 - 1892
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół oględzin istniejących ścian, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Dawniej ul. Główna 4, obecnie północna jezdnia i chodnik al. Piłsudskiego
159 1670
poszyt rękopis
dobry
10 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Markiewicz, Ignacy (architekt, 1825-1908)
Zimmermann, Jan (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź al. Piłsudskiego Józefa

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -