^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O postrojkě Ferdinandom˝ Klingerom˝ v˝ g[orode] Lodzi po Rozvadovskoj ulicě pod˝ No 16/828 žilago fligelâ i kamennyh˝ 2h˝ ètažnyh˝ služb˝

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 3844
O budowie przez Ferdynanda Klingera oficyny mieszkalnej i murowanego, piętrowego budynku gospodarczego pod numerem 16/828 przy ulicy Rozwadowskiej w mieście Łodzi
1894

1894 - 1894
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Zamenhofa 18
272/1894 2760
poszyt rękopis
dobry
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Brukalski, Piotr (architekt, 1858-1932)
Klinger, Ferdynand (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Zamenhofa Ludwika 18

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -