^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O postrojkě Mendelem˝ Pinkusom˝ [i Âkovom] Lânde v˝ g[orode] Lodzi po uglu Promenadnoj i Zelenoj ulicě pod˝ No 1 i 8/785b i 786d kamennago 4h˝ ètažnago žilago doma i takogo že fligelâ s˝ hozâjstvennymi službami

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 3845
O budowie przez Mendla Pinkusa i Jakuba Lande murowanego, trzypiętrowego domu mieszkalnego, takiejże oficyny z pomieszczeniami gospodarczymi pod numerami 1 i 8/785b i 786d na rogu ulic Promenadnej i Zielonej w mieście Łodzi
1894

1894 - 1894
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół oględzin ściany, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie al. Kościuszki 1 i ul. Wólczańska 18
273/1894 2761
poszyt rękopis
dobry
9 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Lande, Dawid (architekt, 1868-1928)
Lande, Jakub (kupiec)
Pinkus, Mieczysław (Mendel) (kupiec)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź al. Kościuszki Tadeusza 1
Łódź ul. Wólczańska 18

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -