^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O postrojkě Josifom˝ Novickim˝ kamennago 3h˝ ètažnago žilago fligelâ v˝ g[orode] Pabìânicah˝ po Staromu Rynku pod˝ No 85

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 3846
O budowie przez Józefa Nowickiego murowanej, dwupiętrowej oficyny mieszkalnej pod numerem 85 przy Starym Rynku w mieście Pabianice
1894

1894 - 1894
rosyjski
Raport Naczelnika Powiatu Łaskiego, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy
274/1894 2762
poszyt rękopis
dobry
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Markiewicz, Tadeusz (architekt)
Nowicki, Józef (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Pabianice Stary Rynek

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -