Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile
Previous archive Next archive
1844.05 - brak danych -
360.3 8
6 3

Oddział zamiejscowy bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Archiwum w Pile istnieje od 1952 r. Swoim zasięgiem obejmowało początkowo ówczesne powiaty: chodzieski, czarnkowski, trzcianecki, złotowski oraz Piłę. Wraz z utworzeniem w 1975 r. województwa pilskiego teren działania znacznie się powiększył. Nastąpiły ponadto zmiany organizacyjne - Powiatowe Archiwum Państwowe w Pile zastąpione zostało Oddziałem w Pile Archiwum Państwowego w Poznaniu. Dziś, po kolejnej reformie administracyjnej, pilska placówka nadzoruje ten sam obszar co uprzednio, na który składają się powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wałecki, wągrowiecki i złotowski.
Obecne lokum to już czwarta siedziba naszego oddziału. Początkowo były to trzy pokoje w budynku pilskiego starostwa, potem dwa przy ul. Kilińskiego. Przejściowo archiwum mieściło się nawet w budynku przeznaczonym do rozbiórki. Od 1984 r. zajmowało murowany barak przy ul. Śniadeckich, który miał służyć dziesięć lat. W 2004 roku pilskie archiwum przeprowadziło się do siedziby z prawdziwego zdarzenia.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
55/1/0 Starostwo Powiatowe Trzcianka 1919 - 1924 0
55/2/0 Starostwo Powiatowe w Chodzieży [1902]1919 - 1939 0
55/3/0 Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 1919 - 1939 0
55/4/0 Wydział Powiatowy Trzcianka [1912]1920 - 1943 0
55/5/0 Wydział Powiatowy w Czarnkowie [1822]1919 - 1939 0
55/6/0 Urząd Katastralny w Czarnkowie 1878 - 1944 0
55/7/0 Akta miasta Budzyń 1838 - 1934 0
55/8/0 Akta miasta Chodzież [1813]1815 - 1950 0
55/9/0 Akta miasta Czarnków 1809 - 1950 0
55/10/0 Akta miasta Krzyż 1937 - 1950 0
55/11/0 Akta miasta Margonin [1905]1921 - 1950 0
55/12/0 Akta miasta Piła 1780 - 1944 0
55/13/0 Akta miasta Radolin 1816 - 1847 0
55/14/0 Akta miasta Szamocin 1867 - 1950 0
55/15/0 Akta miasta Trzcianka [1806]1815 - 1945 0
1 2 3 ... 71 72
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.