Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mordach powiat Siedlce

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1826-1917 [1928]
- brak danych - 1826 - 1916
1917 - 1928
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 176 j.a. T.6 IZA (sygn.61 vacat)
16 Yes 187 j.a
spis zdawczo-odbiorczy Yes 11 j.a. Nab. 3889, 4092/10, 4251/11, 4654/13, 4854/14, 5008/15, 5331/17, 5478/18
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła, siedziba- Mordy, Miejscowości należące do parafii: Mordy, Cierpigórz, Głuchów, Głuchówek, Klimonty, Pieńki Wyczólskie, Roguziec, Sosenki, Stara Wieś, Stok Ruski, Suchodół Wielki, Wojnów, Wólka Soseńska, Wyczółki. Pierwotny kościół wybudowany w 1408 r. przez Jana Koszyckiego, dziedzica majątku Mordy. Kościół parafialny murowany, wybudowany w 1737 r. przez Baltazara Ciecierskiego, podczaszego drohiczyńskiego, konsekrowany w 1739 r. przez Bpa Andrzeja Załuskiego. Księgi metrykalne w parafii od 1700 r. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC.
Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski
Cz.1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1863 sygn. 1-39, Alegaty do aktów małżeństw 1826,1828-1829, 1832-1833,1835-1859,1861-1863 sygn 40-73, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1864-1879 sygn. 74-89, Alegaty do aktów małżeństw 1864-1879 sygn. 90-105, Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 106-126, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 127-146, Po skontrum stwierdzono brak j.a. o sygn. 61, W 2008 r doinwentaryzowano 30 j.a: alegaty z lat 1901-1904, 1906-1921, 1927, 1928 Sygn.147-168, akta UMZ 1901-1907 Sygn.169-176, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1908-1917 sygn. 177-183, 185-187, akta zbiorowe 1914 sygn. 184 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1863 nr mikr.318013-318051. zdigitalizowano ks. 1826-1863 z mikrofilmu, z oryginału ks. 1864-1909. Sygn. 61 vacat- jednostka błędnie rozpoznana- przesunięta do zespołu 196 jako sygn. 49

Amount of archival material

186

175

0

2.32

2.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -