Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
Previous archive Next archive
4097.01 4600.0
800.0 18
7934 - brak danych -

I Oddział Opracowania Zasobu, Ewidencji i Konserwacji
II Oddział Informacji, Udostępniania i Popularyzacji
III Oddział Nadzoru Archiwalnego i Przechowalnictwa
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Administracyjno-Gospodarczy


Archiwum zostało utworzone jako jeden z trzech powiatowych oddziałów Archiwum Akt Nowych na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty z 21 lipca 1950 roku w sprawie utworzenia powiatowych oddziałów wojewódzkich archiwów państwowych (Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1950 z dnia 27.10.1950 nr 19 poz. 253) wchodzącego w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1950 r. Na podstawie Dekretu o archiwach państwowych otrzymało nazwę Powiatowe Archiwum Państwowe w Siedlcach. Po utworzeniu na podstawie Zarządzenia nr 8 Prezesa RM z 14.01.1952 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie (MP 1952 nr 9 poz. 86), któremu podporządkowano województwo warszawskie jako teren działania, został mu podporządkowany także PAP w Siedlcach. W latach 1964-1976 działa jako Oddział Terenowy w Siedlcach Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy i Województwa Warszawskiego. Jako samodzielna jednostka zostało utworzone z dniem 1 lutego 1976 roku na mocy Zarządzenia nr 4 Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 1976 roku jako Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Siedlcach. Od 1983 roku działa na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 138 poz. 173) jako Archiwum Państwowe w Siedlcach. W 1995 roku wyodrębniono dwa oddziały, z których I zajmował się gromadzeniem, opracowaniem i ewidencjonowaniem zasobu i jego konserwacją, Oddział II prowadził sprawy z zakresu udostępniania zasobu, informacji i popularyzacji zasobu. Od 2000 roku zaczął funkcjonować Oddział III do spraw archiwów zakładowych (nadzoru archiwalnego), który od 2004 roku prowadzi także sprawy z zakresu przechowalnictwa dokumentacji osobowej i płacowej.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
62/1573/0 "Polifarb" Pilawskie Zakłady Farb i Lakierów w Pilawie 1963-1994 0
62/1772/0 2 Okręg Zarządu Akcyzowego Łomżyńskiego 1878-1912 0
62/1934/0 Akcja Wyborcza Solidarność Województwa Siedleckiego 1996-1999 0
62/1658/0 Akta Aleksandra Bryndzy adwokata 1839-1840 0
62/1659/0 Akta Aleksandra Jałowieckiego mecenasa 1867-1875 0
62/1656/0 Akta Bronisława Kazaneckiego obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu 1873-1877 0
62/1796/0 Akta Edmunda Kowalewskiego notariusza Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Łomży 1893-1907 0
62/272/0 Akta Józefa Skuby Pękosławskiego patrona Trybunału Cywilnego w Siedlcach [1604] 1811-1852 [1880] 0
62/1655/0 Akta Karola Kwiatkowskiego mecenasa przy Sądzie Najwyższym Królestwa Polskiego 1820-1833 0
62/446/0 Akta Kuczyńskich z Korczewa i Repek 1719-1853 0
62/1703/0 Akta Okręgowej Komisji Wyborczej nr 36 w Siedlcach z wyborów Prezydenta Rzeczypospoliej Polskiej przeprowadzonych 8 października 2000 roku 2000-2000 0
62/1741/0 Akta Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i podległych jej komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 25 września 2005 roku 2005-2005 0
62/1702/0 Akta Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z Okręgu Wyborczego nr 17 i wyborów do Sejmu z Okręgu Wyborczego nr 18 przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 roku 2001-2001 0
62/1654/0 Akta Piotra Raciborskiego patrona Trybunału Cywilnego w Siedlcach [1797] 1858-1858 0
62/1739/0 Akta Rejonowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i podległych komisji obwodowych z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego odbytych 13 czerwca 2004 roku 2004-2004 0
1 2 3 ... 130 131
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.