Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
Previous archive Next archive
4097.01 4600.0
800.0 18
7934 - brak danych -

I Oddział Opracowania Zasobu, Ewidencji i Konserwacji
II Oddział Informacji, Udostępniania i Popularyzacji
III Oddział Nadzoru Archiwalnego i Przechowalnictwa
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Administracyjno-Gospodarczy


Archiwum zostało utworzone jako jeden z trzech powiatowych oddziałów Archiwum Akt Nowych na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty z 21 lipca 1950 roku w sprawie utworzenia powiatowych oddziałów wojewódzkich archiwów państwowych (Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1950 z dnia 27.10.1950 nr 19 poz. 253) wchodzącego w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1950 r. Na podstawie Dekretu o archiwach państwowych otrzymało nazwę Powiatowe Archiwum Państwowe w Siedlcach. Po utworzeniu na podstawie Zarządzenia nr 8 Prezesa RM z 14.01.1952 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie (MP 1952 nr 9 poz. 86), któremu podporządkowano województwo warszawskie jako teren działania, został mu podporządkowany także PAP w Siedlcach. W latach 1964-1976 działa jako Oddział Terenowy w Siedlcach Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy i Województwa Warszawskiego. Jako samodzielna jednostka zostało utworzone z dniem 1 lutego 1976 roku na mocy Zarządzenia nr 4 Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 1976 roku jako Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Siedlcach. Od 1983 roku działa na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 138 poz. 173) jako Archiwum Państwowe w Siedlcach. W 1995 roku wyodrębniono dwa oddziały, z których I zajmował się gromadzeniem, opracowaniem i ewidencjonowaniem zasobu i jego konserwacją, Oddział II prowadził sprawy z zakresu udostępniania zasobu, informacji i popularyzacji zasobu. Od 2000 roku zaczął funkcjonować Oddział III do spraw archiwów zakładowych (nadzoru archiwalnego), który od 2004 roku prowadzi także sprawy z zakresu przechowalnictwa dokumentacji osobowej i płacowej.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
62/16/0 vacat - Stanczewski W.K. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Siedleckiej - akta włączone do zespołu 66 0
62/17/0 Maliszkiewicz F.K. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1878-1881 0
62/18/0 Wróblewski K.E. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1876-1908 0
62/19/0 Sporadkiewicz T.I. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1876-1880 0
62/20/0 Turecki W.A. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1885-1905 0
62/21/0 vacat -Wierzbicki L. komornik przy Sądzie Pokoju w Sokołowie Podlaskim - akta włączone do zespołu 451 0
62/22/0 Chudoparow G. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1912-1914 0
62/23/0 Potomkin D.M. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1889-1889 0
62/24/0 vacat - Chmurkowski A. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach - nie znaleziony w czasie skontrum 0
62/25/0 Witkowski J. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1880-1891 0
62/26/0 Teodorowicz F.M. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1884-1884 0
62/27/0 Wielowiejski A. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1876-1879 0
62/28/0 Borowski A.N. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1897-1914 0
62/29/0 Starostwo Powiatowe w Siedlcach 1944-1950 0
62/30/0 Sąd Gminny 2 Okręgu Powiatu Siedleckiego 1893-1915 0
1 2 3 4 ... 130 131
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.