Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Ewangelicko-Augsburska w Chodczu i Filiał w Kowalu

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku
- brak danych - 1840-1885; 1899
- brak danych - 1840 - 1885
1899 - 1899
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pierwsi protestanci w okolicach Chodcza pojawili się w II połowie XVIII wieku. W 1760 r. powstała miejscowość o nazwie Stypin Holenderski a w 1776 r. Przysypka . W 1779 r. starosta przedecki Jakub Zygmunt Kretkowski utworzył miejscowość o nazwie Psary . Kolejne etapy osadnictwa niemieckiego na tym terenie nastąpiły w I połowie XIX wieku. W rezultacie powstał zbór. W samym Chodczu ewangelików nie było wielu. Do zboru należeli mieszkańcy sąsiednich wsi i miasteczek. Do 1808 r. siedzibą pastora działającym na tym terenie było miasto Kowal, gdzie istniał też zbór, który powstał na przełomie 1800 i 1801 r. Stworzyli go hodowcy tytoniu przybyli z terenu Szwabii i Alzacji. Od 1809 r. pastor mieszkał już w Chodczu . Oficjalnie parafia ewangelicko-augsburska w Chodczu erygowana została w 1817 r. . W tym samym roku miasto Kowal otrzymało pozwolenie na budowę własnego kościoła protestanckiego. W 1836 r. władze województwa mazowieckiego stwierdziły, że z wielu względów nie będzie możliwe utworzenie odrębnej parafii w Kowalu. W 1838 r. w Kowalu stworzono filiał parafii w Chodczu, w skład którego weszło 85 kolonii i osad. W 1856 r. Z powodu konfliktów pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miejscowości należących do filiału został on zlikwidowany. Kowal wraz z częścią miejscowości został włączony do parafii w Chodczu .
W pierwszej połowie XIX wieku nadzór nad działalnością parafii ewangelickich w Królestwie Polskim sprawowała i regulowała Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Władze państwowe tworzyły, zatwierdzały i kontrolowały funkcjonowanie i organizację parafii. Sprawami parafii zajmowały się Kolegium Kościelne i Dozór Kościelny, w skład których wchodziły te same osoby. Kolegium zajmowało się sprawami religijnymi, a Dozór administracyjnymi i budżetowymi . Ustawa o Kościele ewangelicko-augsburskim w Królestwie Polskim z 1849 r. sankcjonowała większość wcześniej wprowadzonych rozwiązań prawnych. Utrzymano zasady wyboru zarządu i pastora przez zgromadzenie wszystkich parafian. Zmniejszono kadencję Kolegium z 6 do 3 lat. Do kompetencji Kolegium należało m.in.: przedstawianie Konsystorzowi listy kandydatów na pastora, dokonywanie wyboru Oficjalistów Kościelnych, czyli organisty, kantora, pisarza kościelnego, sługi kościelnego. Kolegium zarządzało majątkiem parafii, reprezentowało zbór na zewnątrz, projektowało roczne budżety parafii
sygn. 1. Korespondencję pastora parafii ewangelicko-augsburskiej w Chodczu z władzami kościoła ewangelicko-augsburskiego w Królestwie Polskim dotyczącą spraw szkoły i domu modlitwy we wsi Kanibród z lat 1842-1885;
sygn. 2. Imienny wykaz płatników składki na rzecz parafii z 1899 r.
Sygn. 3. Dziennik podawczy (korespondencyjny) Filiału Kowal 1840-1847.
- brak danych -

Amount of archival material

3

3

0

0.03

0.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.