Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Włocławskiego we Włocławku

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku
- brak danych - 1819-1870
- brak danych - 1819 - 1870
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - dobroczynność i ochrona zdrowia polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 31 ja. = 1,00 mb.
spis roboczy Yes 12 j.a. = 0,22 mb.
Na podstawie art.. 13 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 23 sierpnia 1832 r., z nominacji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego z 11 czerwca 1934 r. oraz reskryptu Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 1934 r., utworzono Radę Szczegółową Opiekuńczą Szpitala we Włocławku. Rada składała się z opiekuna prezydującego, z czterech, a następnie od 6 do 12 członków. Od 1835 r. w jej skład wchodził naczelny lekarz szpitala. Kadencja Rady trwała trzy lata, opiekuna prezydującego sześć lat. Kompetencje Rady Szczegółowej Opiekuńczej Szpitala określały postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 16/28 sierpnia 1832 r .Zakresem swym obejmowała zarząd funduszami i nieruchomościami należącymo do szpitala. Przy każdorazowym zmianie składu Rady, jej członkowie mieli obowiązek bardzo dokładnie zapoznać się ze stanem ekonomicznym szpitala, a następnie regularnie (kwartalnie) przedstawiać szczegółowe raporty Radzie Głównej. Od 1937 r. zwiększył się zakres kompetencji wymienionych instytucji. Rada sprawowała opiekę nad szpitalem we Włocławku, nad parafialnymi domami schronienia dla starców, których było w powiecie 18. Zmieniono też nazwę instytucji, która nosiła nazwę Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kujawskiego, a następnie Powiatu Włocławskiego (od 1842 r.)
[na podstawie wstępu do zespołu opracowanego przez mgr Baszyńskiego, Bydgoszcz 1965 r.].
1. Sprawy organizacyjne (sygn. 1-3; 1834-1867) - składy i nominacje członków Rady Opiekuńczej, sprawozdania z działalności, kontrole;
2. Uposażenie szpitala we Włocławku (sygn. 4-16; 1819-1869) - dochody i wydatki szpitala, nadani i zapisy testamentowe, inwentarze szpitalne;
3. Personel szpitala we Włocławku (sygn. 17-20; 1834-1870) - etaty, spisy zatrudnionych, praktykanci;
4. Leczenie chorych (sygn. 21-31; 1847-1869) - księgi przyjęć, raporty i sprawozdania lekarskie.
Dopływ do zespołu: zestawienie przychodów i wydatków Rady Opiekuńczej, szpitala, dzienniki korespondencyjne (12 ja.; 1851-1869)
Inwentarz ze wstępem do zespołu opracował mgr Baszyński z WAP w Bydgoszczy w 1965 r.

Amount of archival material

43

31

0

1.22

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.