Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w serwisie szukajwarchiwach.pl

Materiały prezentowane w serwisie szukajwarchiwach.pl, w postaci opisów oraz kopii cyfrowych materiałów archiwalnych dostępne są:

- bezpłatnie do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) w trybie bezwnioskowym, chyba że za złożeniem wniosku przemawiają interesy użytkownika, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
-bez warunków w rozumieniu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem obowiązku wskazania twórcy utworu (osobiste prawa autorskie) będącego materiałem archiwalnym poddanym ponownemu wykorzystywaniu.

Ograniczenia ponownego wykorzystywania uregulowane są w art. 6 ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).

W przypadku ponownego wykorzystywania materiałów prezentowanych w serwisie szukajwarchiwach.pl, zaleca się:

- poinformować o źródle i czasie pozyskania informacji z serwisu (nazwa archiwum, zespół, sygnatura, link do skanu, czas dostępu)
- powstrzymać się od wykorzystywania materiałów o charakterze martyrologicznym, zawierających godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej oraz herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń w działalności komercyjnej oraz takiej, która uchybiałaby godności tych symboli.

Narodowe Archiwum Cyfrowe, jako administrator serwisu, nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opisie materiałów, które nie stanowią części zasobu NAC.

Szczegółowe warunki udostępniania oryginalnych materiałów archiwalnych oraz wykonania usług reprograficznych lub wyszukania informacji, w tym także dla ponownego wykorzystywania, regulują przepisy poszczególnych archiwów państwowych.