searcharchives.pl

searcharchives.pl – blog tematyczny – komputery, IT

Internet

Prawo pracy a zatrudnianie ciężarnych

Prawo pracy w szczególny sposób chroni kobiety ciężarne. Panie mogą wykonywać swoje obowiązki aż do porodu, jeśli ich stan zdrowia i samopoczucie na to pozwalają. Jeśli jednak ciąża jest zagrożona lub stanowisko pracy uniemożliwia wykonywanie obowiązków, Kodeks pracy przewiduje rozwiązanie każdej z tych sytuacji. W jaki sposób prawo pracy reguluje zatrudnianie ciężarnych kobiet?

Przywileje ciężarnej pracownicy

Kodeks pracy chroni kobiety w ciąży przed zwolnieniem z pracy. Po upływie dwunastego tygodnia ciąży pracodawca nie może rozwiązać umowy z przyszłą matką. Rozwiązanie umowy jest dozwolone wyłącznie w sytuacji, gdy dochodzi do likwidacji firmy lub gdy pracownica została zwolniona dyscyplinarnie. Jeśli zwolniona kobieta ciężarna ma zastrzeżenia co do wypowiedzenia z przyczyn dyscyplinarnych, może pomóc jej prawnik. Prawo pracy przewiduje możliwość przeprowadzenia postępowania przed sądem pracy i przywrócenia kobiety na zajmowane wcześniej stanowisko, jeżeli pracodawca zwolnił ją niesłusznie.

Pracownica ma możliwość opuszczenia stanowiska pracy na czas niezbędnych badań lekarskich w ciąży i pobierania wynagrodzenia za czas nieobecności. Dodatkowo może rozpocząć urlop macierzyński na dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu, wyznaczonym przez lekarza ginekologa. Przed porodem nie musi korzystać ze zwolnienia lekarskiego, gdyż Kodeks pracy przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia pracy i rozpoczęcia zasłużonego odpoczynku związanego z macierzyństwem. Po porodzie urlop macierzyński jest kontynuowany. W czasie urlopu macierzyńskiego pracodawca nie może zwolnić kobiety, która urodziła dziecko, ani zmusić jej do szybszego powrotu do pracy.

Ciąża a zwolnienie lekarskie

Jeśli kobieta w ciąży cierpi z powodu złego samopoczucia lub występuje ryzyko dla płodu, ma prawo do korzystania ze zwolnienia lekarskiego z zachowaniem 100% wynagrodzenia. Zwolnienie lekarskie przysługuje wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Jeśli kobieta w ciąży zajmuje stanowisko związane z pracą nocną lub wymagające wykonywania obowiązków w niebezpiecznym środowisku, pracodawca jest zobowiązany do przesunięcia jej do na stanowisko odpowiednie dla kobiet ciężarnych. Jeśli niemożliwe jest takie rozwiązanie, zwalnia kobietę w ciąży z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem pełnego wynagrodzenia aż do czasu pojawienia się wakatu na odpowiednim stanowisku lub przejścia na urlop macierzyński. Pracownica nie musi w tym czasie dostarczać zwolnienia lekarskiego ani innych zaświadczeń.