searcharchives.pl

searcharchives.pl – blog tematyczny – komputery, IT

Kredyty i pożyczki
Biznes

Kredyty i pożyczki – czy to to samo?

W codziennym języku terminy „kredyt” i „pożyczka” często są używane zamiennie. Bez wątpienia oba terminy odnoszą się do form finansowania, ale mają różne definicje i zasady regulujące ich udzielanie. W niniejszym artykule dokładnie przyjrzymy się, czym są kredyty i pożyczki, jakie są ich podobieństwa i różnice, oraz w jakich okolicznościach lepiej sprawdzi się jedno rozwiązanie, a kiedy drugie.

Kredyt vs. pożyczka

Czy te dwa wyrażenia to to samo? Nie! Decydujący aspekt oddzielający te dwie formy finansowania to ich źródło pochodzenia. Pożyczka pochodzi zazwyczaj od osoby prywatnej (np. bliskiego członka rodziny lub przyjaciela) lub od specjalistycznej firmy pożyczkowej, natomiast kredyty są dostępne wyłącznie poprzez wniosek w banku. Jest to jedyny legalny dostawca gotówkowych wsparć finansowych.

Na czym polega kredyt?

Zawierając umowę kredytu, bank zobowiązuje się udostępnić kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy na ściśle określony czas, przeznaczając ją na wyznaczony cel. Natomiast kredytobiorca zobowiązuje się korzystać z tych środków zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie. Ponadto, musi on zwrócić bankowi zarówno kwotę użytego kredytu, wraz z naliczonymi odsetkami, w terminach spłaty określonych w umowie, jak również uiścić prowizję od przyznanego kredytu. Warto również wspomnieć, że środki pieniężne kredytu wydawane są tylko poprzez bank.

Czym jest pożyczka?

Pożyczka to umowa, w której osoba ją dającą zobowiązuje się przekazać biorącemu określoną ilość pieniędzy lub określonego rodzaju przedmioty, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą sumę pieniędzy lub przedmioty tego samego rodzaju i jakości (zgodnie z art. 720 KC).

Po wykonaniu świadczenia przez pożyczkodawcę, przedmioty majątkowe przechodzą na własność biorącego pożyczkę. Jednak stanowią one jedynie tymczasowe wzmocnienie majątkowe biorącego, który jest zobligowany do zwrotu, czyli przekazania z powrotem tej samej sumy pieniędzy lub przedmiotów tego samego rodzaju. W tej konstrukcji pieniądze traktowane są ruchomo, oznaczone są tylko co do gatunku.

Cechy pożyczki:

  • Może być udzielana przez dowolne podmioty, nie tylko banki i instytucje finansowe.

  • Przedmiotem umowy pożyczki nie muszą być pieniądze.

  • Umowa pożyczki może być zawarta ustnie, o ile jej wartość nie przekracza 1000 zł.

  • Nie musi być odpłatna.

  • Może być wykorzystana na dowolny cel.

Porównanie

Choć kredyt i pożyczka są różnymi formami zaciągania zobowiązania finansowego, mają wiele cech wspólnych. Oba te rodzaje zobowiązań mogą być odpłatne, spłacane w ratach i zawierane na podstawie umowy pisemnej.

W każdym przypadku podpisanie umowy kredytowej to zobowiązanie klienta do wynagrodzenia bankowi za udzielenie wsparcia finansowego. Zazwyczaj wiąże się to z opłatami za przystąpienie do kredytu, opłatami odsetkowymi oraz kosztami związanymi z uregulowaniem zadłużenia lub ustaleniem zabezpieczeń spłaty. Za to, w umowie pożyczki istnieje możliwość, lecz nie konieczność, obciążenia klienta dodatkowymi opłatami. Doskonałym przykładem są pożyczki gotówkowe, które mogą zostać zaoferowane bezpłatnie, jeśli strony tak się umówią.

Udzielanie Kredytu i Pożyczki – Prawne Aspekty

W procesie udzielania kredytu i pożyczki, kluczowe znaczenie mają podstawy prawne. Dla kredytu opiera się to na Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, natomiast dla pożyczki na Ustawie z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Przedmiot umowy jest również różny w obu przypadkach. Kredyt dotyczy wyłącznie środków pieniężnych, podczas gdy pożyczka może być zarówno w postaci pieniężnej, jak i rzeczy oznaczonej co do gatunku.

Strony umowy również się różnią. W przypadku kredytu jedynym podmiotem udzielającym jest bank, natomiast w przypadku pożyczki może to być każdy, kto posiada środki finansowe, czyli osoba fizyczna, prawna lub jednostka finansowa.

Forma zawarcia umowy jest obowiązkowo pisemna dla kredytu, jednak w przypadku pożyczki, jeśli jej wartość nie przekracza 1000 zł, forma ustna również jest akceptowana.

Celem zawarcia umowy kredytowej musi być określony cel, który jest jasno sprecyzowany w umowie. Natomiast umowa pożyczki może być zawarta dla dowolnego celu.

Podczas spłaty kredytu, termin spłaty musi być wyraźnie określony w umowie. W przypadku pożyczki, termin spłaty nie musi być umieszczony w umowie, ale zgodnie z ustawą dłużnik ma obowiązek zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni od wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę.

Koszty związane z kredytem obejmują odsetki, prowizję i inne koszty, wszystko zgodnie z umową. W przypadku pożyczki, koszty mogą być dowolnie kształtowane przez strony, bez względu na to, czy umowa jest odpłatna, czy też nieodpłatna, ale z poszanowaniem przepisów, w tym dotyczących maksymalnych stóp procentowych.

Na co się zdecydować?

Na to pytanie należy odpowiedzieć, kierując się indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami w odniesieniu do tych produktów finansowych. Jeśli priorytetem jest szybkie uzyskanie pieniędzy na dowolny cel, pożyczka na pewno spełni te oczekiwania.

Pożyczka oferuje szybką dostępność, ponieważ formalności są minimalizowane, a firmy pożyczkowe nie sprawdzają klienta w bazach dłużników czy w BIK-u, ani nie analizują precyzyjnie zdolności kredytowej. W przypadku kredytu bankowego, procedury są bardziej skomplikowane, ale można otrzymać korzystniejsze i większe zobowiązanie niż w przypadku pożyczki.

Z drugiej strony, jeśli potrzebna jest większa suma pieniędzy, a klient ma konkretny cel, na który chce ją przeznaczyć – na przykład zakup mieszkania – wtedy bardziej rozsądnym wyborem będzie bezpieczny kredyt bankowy.

Podsumowując, jeśli potrzebujesz większej kwoty zobowiązania i dogodnych warunków spłaty, warto rozważyć kredyt bankowy. Kredyt można spłacać przez dłuższy okres czasu (do 10 lat w przypadku kredytów gotówkowych i nawet 20-30 lat w przypadku kredytów hipotecznych). Natomiast pożyczka, która najczęściej jest udzielana na maksymalnie 5 lat, lepiej sprawdzi się przy niższych kwotach.

Jeśli natomiast potrzebujesz szybko pieniędzy na dowolne wydatki i chcesz uniknąć skomplikowanych formalności, to warto wybrać pożyczkę. Jednak przed podjęciem decyzji warto dokładnie porównać oferty, szczególnie pod kątem kosztów zaciągnięcia zobowiązania.

Materiał zewnętrzny