searcharchives.pl

searcharchives.pl – blog tematyczny – komputery, IT

Wymiary BIM
Biznes

Wymiary BIM

BIM to temat, który zyskuje na popularności na całym świecie. Dzieje się tak dzięki rozwojowi technologicznemu, którego głównym celem jest wspieranie wszystkich aspektów naszego życia, w tym budownictwa i architektury.

BIM to nie tylko narzędzie usprawniające wewnętrzne działania biura projektowego, ale także technologia, która sprawia, że wszyscy kluczowi interesariusze procesu inwestycyjnego. M.in. Inwestorzy, generalni wykonawcy i zarządcy nieruchomości otrzymują wymierne korzyści.

Projektowanie dawniej, a dziś.

Tradycyjna metoda projektowania polega na przykład na wysyłaniu każdemu członkowi zespołu wiadomości e-mail osobno. Jeśli ktoś w tym zespole nie czyta wiadomości e-mail i używa przestarzałych podkładów, mogą wystąpić błędy. Błędy te mogą pozostać niezauważone po przesłaniu szczegółowego projektu i odkryciu go jakiś czas później. Kompilacja powyższych zdarzeń może spowodować wydłużenie czasu naprawy projektu i dodatkowe koszty.

Świat BIM tworzy główne modele złożeń, które są dostępne dla wszystkich profesjonalistów z branży. Oznacza to, że każdy ma zawsze dostęp do aktualnego modelu. Najpierw architekt tworzy wstępny model 3D obiektu i udostępnia go innym uczestnikom w tzw. chmurze. To spore ułatwienie, ponieważ inne osoby z branży nie muszą tworzyć osobnych modeli. Jako przykład może posłużyć następująca sytuacja: Instalator zaprojektował instalację kanalizacyjną dla budynku czterokondygnacyjnego, ale konstruktorzy w tym samym czasie postanowili zmienić elementy konstrukcyjne budynku na trzecim piętrze tego samego budynku. Wpływa to na zmiany w elementach umieszczania. Instalatorzy mogą to zobaczyć i stale dostosowywać model do swoich ogólnych potrzeb. Pozwala to szybko uniknąć kolizji.

BIM

Wymiary BIM

BIM 3D -Wykorzystanie oprogramowania BIM ogranicza się jednak do maksymalizacji jego potencjału. Tworzone przez projektantów modele służą do szybkiego opracowania dokumentacji projektowej lub wykonawczej. Jednak modele rzadko uczestniczą w kolejnej fazie procesu inwestycyjnego. W porównaniu z pracami 2D to wciąż krok do przodu, a w porównaniu z pracami 4D, 5D, 6D, 7D… niekoniecznie.

Technologia BIM ewoluowała w czasie, a wiodące narzędzia projektowe zostały wzbogacone o liczne dodatki i nakładki. Pozwala to przechowywać więcej informacji w modelu 3D, przyspieszając, standaryzując i usprawniając proces projektowania.

Model BIM 4D jest rozszerzeniem wymiaru czasu. Przypisując każdemu elementowi przestrzennemu dodatkowe atrybuty, takie jak proces i czas budowy, stosunkowo łatwo jest tworzyć przystępne animacje harmonogramów budowy i kolejnych etapów budowy obiektów przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Informacje te pomagają również monitorować postęp rzeczywistych prac, porównując stan ukończonych elementów z założeniami przyjętymi w modelu w określonym momencie na osi czasu. Klientami korzystającymi z tej usługi są zazwyczaj generalni wykonawcy.

BIM 5D Wymiar, który umożliwia tworzenie oszacowań i kosztorysów na podstawie modelu oraz dodawanie atrybutów ceny w celu analizy kosztów. Z tego poziomu korzysta wielu uczestników procesu inwestycyjnego. Na przykład inwestor, który szacuje koszty i opracowuje analizę wariantową na wczesnych etapach projektu, czy generalny wykonawca, który optymalizuje i analizuje wykorzystanie produktów różnych dostawców.

Wymiar BIM 6D odnosi się do opracowywania modeli służących do walidacji wpływu obiektów na środowisko i człowieka, a więc różnego rodzaju analiz energetycznych, obliczeń śladu węglowego itp. Ten zakres jest szczególnie przydatny przy projektowaniu obiektów. Ułatwia to optymalizację zużycia energii i wykorzystanie systemów odnawialnych źródeł energii.

.Ostatni omawiany dzisiaj wymiar – BIM 7D – dotyczy modelu przygotowanego do zarządzania budowanym obiektem i jego eksploatacją. Może zawierać dowolne dane. Na przykład konserwacja i wymiana odpowiedniego urządzenia we właściwym czasie, sterowanie elementami systemu BMS z wizualizacją przestrzenną czy ogólna kontrola majątku przez zarządców nieruchomości. Możesz także zintegrować z modelem dodatkowe informacje przydatne podczas rozbiórki (kolejność prac, dostępne materiały itp.). Oznacza to, że modele BIM mogą być efektywnie wykorzystywane przez cały cykl życia budynku zgodnie z przeznaczeniem. W praktyce odsetek powiązanych inwestycji jest nadal znikomy, a związane z nimi zyski są rzadkie.